Vanaf 1 januari uitstootvrije zone voor bedrijfs- en vrachtauto’s en strengere milieuzone

Delen

Vanaf 1 januari 2025 geldt er in Amsterdam een uitstootvrije zone voor bedrijfs- en vrachtauto’s in het centrum, binnen de S100. Ook wordt de milieuzone binnen de Ring A10 aangescherpt, de meest vervuilende dieselauto’s mogen daar dan niet meer komen. Met deze maatregelen zet het stadsbestuur een volgende stap naar schonere lucht in de stad. De komende jaren gelden er nog verschillende overgangsregelingen en ontheffingen. Dat moet ervoor zorgen dat mensen die niet direct kunnen overstappen de tijd hebben om, eventueel met hulp van een subsidie van het rijk of de sloopregeling van de gemeente, toch naar schoner vervoer over te gaan.

Amsterdam voert vanaf 1 januari 2025 een uitstootvrije zone binnen de S100 in én scherpt de milieuzone voor dieselpersonen- en bedrijfsauto’s aan naar emissieklasse 5 of hoger binnen de Ring A10. De maatregelen hebben consequenties voor dieselauto eigenaren en Amsterdamse ondernemers en ondernemers uit de regio met bestel- en of vrachtauto’s. De uitstootvrije zone zou eerst binnen de A10 gelden maar omdat er nog geen eenduidige verkeersborden zijn vastgesteld in de Tweede Kamer, wordt de zone tijdelijk verkleind tot de S100. Het voornemen is de om de zone in 2028 uit te breiden naar de Ring A10. De begrenzing van de milieuzone in Amsterdam blijft gehandhaafd.

Amsterdam werkt toe naar een uitstootvrije stad om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren en de CO₂-uitstoot en geluidsoverlast te verminderen. Hier wordt stap voor stap aan gewerkt, zoals met het aanscherpen van de milieuzones en het uitbreiden van de omvang van de zones.

Communicatie en ondersteuning

Komend half jaar richt Amsterdam zich op het informeren en ondersteunen van Amsterdamse inwoners en ondernemers. Rij je met een bestelauto of vrachtauto in Amsterdam? Per 1 januari 2025:

 • komen er strengere regels voor de milieuzone voor bestelauto’s in Amsterdam.
 • komt er een uitstootvrije zone voor bestelauto’s en vrachtauto’s.
Strengere regels milieuzone

Vanaf 1 januari 2025 zijn bestelauto’s op diesel binnen de Ring A10 (op de kaart in de bijlage paars) alleen toegestaan vanaf emissieklasse 5 en hoger. Voor vrachtauto’s blijft de toegestane emissieklasse 6 en hoger.

Afbeelding: Omvang van de uitstootvrije zone vanaf 1 januari 2025

Uitstootvrije zone

Vanaf 1 januari 2025 moeten nieuw gekochte bestel- en vrachtauto’s binnen de S100 (op de kaart in de bijlage groen) uitstootvrij zijn. Dat wil zeggen: geen uitstoot van schadelijke stoffen via de uitlaat. Voor bestaande voertuigen (die voor 1 januari 2025 op kenteken zijn gezet) zijn er overgangsregelingen.

Kentekenchecker

Op amsterdam.nl/uitstootvrijvervoer kun je met de kentekenchecker zien tot wanneer jouw bestel- of vrachtauto de milieuzone of uitstootvrije zone in Amsterdam mag rijden.

Overgangsregelingen

Voor bestaande bestelauto’s en vrachtauto’s zijn er tot 2030 landelijke overgangsregelingen. Bekijk hieronder de overgangsregelingen of doe de kentekencheck. Je kunt meer informatie vinden op amsterdam.nl/uitstootvrijvervoer

Afbeelding van OpwegnaarZES.nl

Ontheffingen

Mag jouw voertuig de milieuzone of de uitstootvrije zone straks niet meer in? Dan kun je in sommige gevallen een ontheffing krijgen. Vanaf 1 juli 2024 kun je een ontheffing aanvragen via rdw.nl/ontheffing-zero-emissie. Zie voor meer informatie amsterdam.nl/uitstootvrij vervoer.

Stimulering en ondersteuning

We begrijpen dat de overstap naar uitstootvrij verover niet voor iedereen even makkelijk is. Wij helpen graag. Op amsterdam.nl/uitstootvrijvervoer vind je onder andere meer informatie over:

 • Overgangsregelingen
 • Vrijstelling en ontheffingen
 • Beschikbare subsidie
 • Opladen van elektrische voertuigen
 • Aanvraag voor persoonlijk advies
 • Overstapmogelijkheden: kijk hiervoor op Logistiek020.nl
Het besluit is definitief

Van 11 september tot en met 23 oktober 2023 kon u uw mening (zienswijze) geven over de uitstootvrije zone. Wij hebben alle 373 zienswijzen goed bekeken en beoordeeld. Naar aanleiding van de zienswijze hebben we een aantal regels versoepeld:

 • Bakwagens uit 2017 tot en met 2019 hebben tot 2028 toegang tot alle uitstootvrije zones in Nederland. Zij krijgen automatisch een ontheffing.
 • Particulieren kunnen een landelijke ontheffing aanvragen voor een bestel- of vrachtauto die voor 1 januari 2025 op naam is gezet en uitsluitend privé wordt gebruikt. In Amsterdam heeft u dan toegang tot de milieuzone of uitstootvrije zone met een bestel- en vrachtauto vanaf emissieklasse 5. Heeft u een bestelauto of vrachtauto met emissieklasse 4? Dan kunt u misschien gebruik maken van één van de andere ontheffingen.
 • Campers die geregistreerd staan in de milieuzone of uitstootvrije zone, krijgen een automatische ontheffing. Campers die buiten de zones geregistreerd staan, volgen de regels van de milieuzone en uitstootvrije zone.
Nota van Beantwoording

Alle zienswijzen met reacties staan in een Nota van Beantwoording. Die vindt u op amsterdam.nl/inspraak. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, heeft persoonlijk bericht gekregen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de uitstootvrije zone op www.amsterdam.nl/uitstootvrij

Kijk voor informatie over de milieuzone op www.amsterdam.nl/milieuzone.

Heeft u of ondernemers die u spreekt vragen aan de gemeente Amsterdam? Stuur hen door naar de kentekencheck op www.amsterdam.nl/uitstootvrij en stuur een mail naar uitstootvrijwagenpark@amsterdam.nl.