Veiliger

Veilig

We werken toe naar een veilige stad. Waar minder ongelukken gebeuren.

Iedere verkeersdode of –gewonde is er een te veel. Daarom kijkt de gemeente ook hoe logistiek verkeer veiliger kan.

Het verkeer in Amsterdam is in de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Meer fietsers en voetgangers en minder auto’s. De logistieke bewegingen in de stad nemen toe. Denk aan de flits- en pakketbezorgers, het bouwverkeer voor nieuwe woningen en het onderhoud aan de kades en bruggen.
De gemeente verkent samen met de sector de juridische en technische mogelijkheden om de verkeersveiligheid van logistieke voertuigen te bevorderen:

Ga voor meer informatie naar de website van de Gemeente Amsterdam.