Gemeente Amsterdam test innovatieve oplossing voor laden en lossen in de Oude Pijp

Delen

Het programma Stedelijke Logistiek van de gemeente Amsterdam is op 1 juli 2024 van start gegaan met een pilot om de logistieke problemen rond laden en lossen in de drukke wijk de Oude Pijp aan te pakken. Deze nieuwe aanpak is bedoeld om de toegankelijkheid voor leveranciers te verbeteren en verkeersopstoppingen te verminderen, wat een grote verbetering kan zijn voor zowel leveranciers als plaatselijke ondernemers en bewoners.

De smalle straten en dichte bebouwing van de Oude Pijp zorgen al geruime tijd voor uitdagingen. Laad- en losplaatsen worden vaak voor andere doeleinden gebruikt dan waar ze voor bedoeld zijn, waardoor vrachtauto’s en bestelbusjes gedwongen worden op straat te laden en lossen. Dit leidt tot verkeershinder en overlast voor alle betrokken partijen.

Inhoud van de pilot

De pilot introduceert een maximale gebruiksduur voor laad- en losplaatsen, die wordt gemonitord door sensoren. Deze maatregelen zijn bedoeld om langdurig parkeren te voorkomen en zo de doorstroming van verkeer te verbeteren. De sensoren verzamelen gedurende de pilot data die zal worden geanalyseerd om de effectiviteit van de maatregelen te evalueren.

Voordelen voor de logistieke sector

Met deze innovatieve aanpak hoopt de pilot voordelen te bieden voor de logistieke sector. Door ervoor te zorgen dat laad- en losplaatsen beschikbaar blijven voor hun beoogde gebruik, kunnen leveranciers efficiënter werken. Het verminderen van verkeersopstoppingen betekent minder tijdverlies en lagere operationele kosten voor bedrijven die regelmatig in de wijk leveren.

Afbeelding: het nieuwe onderbord dat een maximale gebruiksduur aanduidt voor laad- en losplekken

Verschillende perspectieven

Er bestaan ook zorgen rond de start van de pilot. Zo zijn er vanuit logistieke dienstverleners twijfels uitgesproken over de gevolgen van de maximale gebruiksduur van de laad- en losplekken. Het programma Stedelijke Logistiek, die de pilot leidt vanuit de gemeente, benadrukt echter dat er nog niks in beton gegoten is: “De maximale gebruiksduur is nog niet bepaald. Door gebruik te maken van sensoren kunnen we nauwkeurig monitoren hoe de laad- en losplaatsen worden gebruikt en hierop kunnen we de definitieve gebruiksduur baseren. De sensoren geven ons zo waardevolle inzichten die we kunnen gebruiken om het beleid verder te verbeteren en mogelijk ook in andere wijken toe te passen”.

Doelen en vervolgstappen

De pilot heeft als doel inzicht te krijgen in de effectiviteit van de maximale gebruiksduur, de handhaving te verbeteren en waardevolle data te verzamelen voor toekomstige beleidsbeslissingen. De data-analyse zal worden gebruikt om een evaluatierapport op te stellen met bevindingen en aanbevelingen. Als de pilot succesvol blijkt, kan dit leiden tot blijvende maatregelen voor het gebruik van laad- en loslocaties in de Pijp of andere delen van Amsterdam waar het aantal logistieke vervoersbewegingen hoog is.

Bij vragen en voor meer informatie over de voortgang van de pilot, neem contact op via programmalogistiek@amsterdam.nl.