Logistieke Strategie vastgesteld

Delen

Met welke eisen moet de logistieke sector in Amsterdam rekening houden? Hoe werkt de gemeente samen met de sector aan schoon, veilig, licht en efficiënt transport? Hoe zorgen we dat de stad aantrekkelijk blijft, ondanks steeds meer logistieke bewegingen? De gemeente beschrijft dat in de Logistieke Strategie. Het college van B en W heeft hier 18 januari 2022 mee ingestemd.

Klik hier om de Logistieke Strategie direct te downloaden.

De gemeente en logistieke sector willen de balans bewaken tussen een adequate logistiek en de leefbare en aantrekkelijke stad. De bevolking en de werkge­legenheid groeien. Er komen tot 2040 zo’n 150.000 nieuwe woningen bij. De gemeente moet honderden bruggen en kilometers kademuur herstellen. Bewoners en be­zoekers winkelen; bedrijven en horeca hebben spullen nodig. En we bestellen steeds meer online. De logistie­ke stromen nemen toe, terwijl de openbare ruimte niet meegroeit. We moeten voortdurend zoeken naar passende ruimte voor logistiek. 

Verandering

De gemeente stelt eisen aan de logistieke sector om de stad veilig, leefbaar en bereikbaar te houden. Voer- en vaartuigen moeten uitstootvrij worden en de regels voor zwaar verkeer zijn aangescherpt. Tegelijkertijd is de logistiek enorm in ontwikkeling. Slimme bevoorrading vermindert het aantal vervoerbewegingen in en naar de stad. Veel positieve veranderingen zijn al zichtbaar, bijvoorbeeld de loodgieter die met een bakfiets naar zijn klus gaat. Bouwprojecten worden over water beleverd. In drukke buurten komen pakketten op een verzamelplaats. Maar er zijn ook lastige ontwikkelingen: veel bouwlogistiek, toenemende afvalstromen en verkeersonveilig gedrag door beloofde snelle levertijden.

 

Samenwerken

Amsterdam wil de logistiek van de stad op gang houden. De gemeente zorgt voor samenhang in beleid. Zo weten partijen uit de logistieke ketens waar ze aan toe zijn. De gemeente werkt samen met alle partijen die belang hebben bij betrouwbare bevoorrading. Dat gebeurt onder andere via Logistiek 020, het platform voor informatie, ideeën en innovatie. Het programma Logistiek van de gemeente neemt het voortouw, in een flexibele aanpak. Die zal bestaan uit onderzoek, overleg, testen en proberen, richtlijnen etc. 

Download de logistieke strategie