Kennis

64082-014-mist-centrum-18jan2022-e-v-eis
In de komende jaren gaat steeds meer transport in Amsterdam over water. Zo verminderen we het verkeer over de weg en dragen we bij aan een uitstootvrije, verkeersveilige en leefbare stad. De openbare ruimte in de stad is schaars, terwijl de ruimtebehoefte in de stad groot is.
5904-laden-lossen_ozachterburgwal_5juni2013_e_v_eis
Een flexibele aanpak voor schone, veilige, lichte en efficiënte logistiek. Op 18 januari 2022 heeft het college van B en W ingestemd met de Logistieke Strategie.