Nieuwe oplossingen nodig voor stedelijke logistiek Amsterdam

De groeiende logistieke stromen in Amsterdam vragen om nieuwe oplossingen die de balans bewaren tussen leefbaarheid en bevoorrading van de stad. Dat is de kern van het werkplan Stedelijke Logistiek dat onlangs is vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders. Voorbeelden van de transitie naar een nieuwe Amsterdamse logistiek zijn meer transport over water en meer gebruik van hubs.

Bijeenkomsten Transport over water

In de komende jaren gaat steeds meer transport in Amsterdam over water. Zo verminderen we het verkeer over de weg en dragen we bij aan een uitstootvrije, verkeersveilige en leefbare stad. De openbare ruimte in de stad is schaars, terwijl de ruimtebehoefte in de stad groot is.

Logistieke Strategie vastgesteld

Een flexibele aanpak voor schone, veilige, lichte en efficiënte logistiek. Op 18 januari 2022 heeft het college van B en W ingestemd met de Logistieke Strategie.