Bijeenkomsten Transport over water

Delen

Om verder te komen hebben we regels nodig, zoals gewichtsbeperkingen op de weg en venstertijden voor laden en lossen. Zo is de 7,5 tonzone ingesteld en zijn de regels over laad- en lostijden voor transport over water in het centrumgebied van Amsterdam vastgelegd in een verkeersbesluit. Dit zijn specifieke, vastgestelde tijden waarop goederenvervoer toegang krijgt om te laden en te lossen. Deze tijden zijn van 20.00 uur tot 10.00 uur en hebben betrekking op de verdeling van het beschikbare vaarwater onder de verschillende gebruikers. Ook geldt dat zowel op het land als op het water het logistieke vervoer vanaf 2025 emissievrij is.

Maatwerk

Stimuleren van transport over water is grotendeels maatwerk. Zeker in een stad waarin de auto decennialang het vertrekpunt is geweest voor de inrichting van de openbare ruimte. Op dit moment lopen er verschillende proeven waarbij de gemeente en het bedrijfsleven samen optrekken. Zo wordt een groot aantal bouwprojecten in de stad over water voorzien van bouwmaterialen, ontdekken we aan de Nieuwmarkt hoe we horecabevoorrading via het water kunnen laten gaan en experimenteren we bij de 9 straatjes met het afvoeren van afval over water.

In gesprek

We komen als gemeente steeds meer te weten over het gebruik van het water en de beschikbare ruimte voor transport over water. Graag blijven we samen met het bedrijfsleven op zoek gaan naar passende mogelijkheden voor transport over water. Daarom gaan we graag breder het gesprek aan. In 2023 organiseren we een aantal bijeenkomsten met het bedrijfsleven over transport over water. We gaan hier graag met jullie in gesprek over onze ervaringen de afgelopen jaren en over hoe we tot een gezamenlijk gedragen beleid kunnen komen. Zo gaan we met huidige en toekomstige gebruikers van de waterwegen op zoek naar de beste manier om transport over water in Amsterdam verder te stimuleren. Tijdens deze bijeenkomsten bent u van harte welkom om mee te praten en uw ideeën te delen.

Wilt u ook aansluiten? Mail dan naar info@logistiek020.nl

Lees hier meer over transport over water.