Nieuwe oplossingen nodig voor stedelijke logistiek Amsterdam

Delen

De groeiende logistieke stromen in Amsterdam vragen om nieuwe oplossingen die de balans bewaren tussen leefbaarheid en bevoorrading van de stad. Dat is de kern van het werkplan Stedelijke Logistiek dat onlangs is vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders. Voorbeelden van de transitie naar een nieuwe Amsterdamse logistiek zijn meer transport over water en meer gebruik van hubs.

Logistiek is essentieel voor de kwaliteit van wonen, werken en verblijven in de stad. Door de groei van de stad in de komende jaren, groeien ook de logistieke stromen. De groeiende logistiek heeft een steeds grotere impact op de luchtkwaliteit, de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid, de leefbaarheid en op de staat van onze bruggen en kades. Regulering – onder meer venstertijden, zero-emissiezones, Zone zwaar verkeer – alleen is niet voldoende.

Nieuwe oplossingen zijn nodig om de balans tussen leefbaarheid en voldoende bevoorrading te waarborgen. Het gaat om fundamentele aanpassingen aan onderdelen van het logistieke systeem, waarbij alle partijen – van leverancier tot ontvanger – een steentje bijdragen. Het programmateam Stedelijke Logistiek adviseert bijvoorbeeld over een nieuwe logistieke aanpak van de Oude Pijp waarbij er zo min mogelijk vrachtwagens in de wijk hoeven te komen. Een nieuwe logistieke aanpak is ook nodig in het Wallengebied waarbij de nadruk ligt op het stimuleren van transport over water. Dat sluit aan op een verkenning van overslaglocaties van water naar weg voor de bevoorrading van bedrijven. Hubs spelen een belangrijke rol bij nieuwe logistieke systemen. Het programma doet onderzoek naar mogelijke hubs bij onder meer Zeeburgereiland en de Appeltjesmarkt. Ook werkt het programma aan een pilot gericht op het oneigenlijk gebruik van laad- en losplaatsen als parkeerplaatsen. Een volledig overzicht van alle activiteiten van het Programma Stedelijke Logistiek staat in het werkplan.

Gezamenlijk
Omdat hier een grote gezamenlijke opdracht voor de gemeente en de logistieke (private) partijen ligt, spelen het samenwerkingsplatform Logistiek020 en de Commissie Bevoorrading Amsterdam (CBA) een belangrijke rol. Diverse ontwikkelingen, stadsgesprekken over het koersdocument ‘Amsterdam maakt ruimte’, pilots waarmee de markt nieuwe logistieke concepten uitprobeert en regionale initiatieven bevestigen het belang van een goede sturing op logistiek.

Werkconferentie
Er wordt op meerdere manieren nauw samengewerkt met het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Het Programma Stedelijke Logistiek fungeert hierbij als verbinder tussen de logistieke sector en de gemeentelijke opgaven en organisatie. Op 31 januari a.s. organiseert het programma een werkconferentie “Samen naar een nieuwe Amsterdamse Logistiek. Hierbij gaan vertegenwoordigers van bedrijven, kennisinstellingen, koepelorganisaties en overheden met elkaar in gesprek over nieuwe oplossingen voor de logistiek in Amsterdam.