Op weg naar uitstootvrije bouwplaatsen in 2030!

Delen

Amsterdam jaagt innovaties op het gebied van klimaatneutraal bouwen, duurzame energie en schone lucht aan en is steeds op zoek naar mogelijkheden om de openbare ruimte in de stad toekomstbestendig en duurzaam in te richten. Dit wil de stad doen door onder andere het transport en materieel te verduurzamen. De transitie naar een uitstootvrije bouwplaats is uitdagend.

2 pilots

Samen met onder ander de Groene Koers en ZAP Concepts organiseert de gemeente Amsterdam 2 pilots met aannemers binnen de SOK (Samenwerkingsovereenkomst) ‘Verhardingen’, de markt en aanverwante partijen. Tijdens deze pilots werden gesprekken gevoerd over wat er nodig is om transport en groot materieel op de bouwplaats op korte termijn te verduurzamen. De gemeente vindt het belangrijk om samen met partners te onderzoeken welke kansen en knelpunten er zijn. En wat zij kunnen doen om marktpartijen te stimuleren en te helpen. Wat zijn belangrijke componenten om samen te werken aan de transitie naar de uitstootvrije bouwplaats in 2030?

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat van beide pilots was om concrete oplossingen te vinden om de transitie naar duurzaam transport en groot materieel te versnellen. Daarover is ook een film gemaakt. Ook is over de uitkomsten van de pilots een rapport met conclusies en aanbevelingen geschreven. Van dit rapport is ook een korte samenvatting gemaakt.

Het streven van de gemeente is om integrale samenwerkingen tussen markt, innovators, leveranciers, kennisinstellingen en beleidsmakers te organiseren en te stimuleren. Alleen samen kunnen we een uitstootvrije bouwplaats in 2030 realiseren waarbij klimaatneutraal bouwen, duurzame energie en schone lucht centraal staan.