Uitstootvrije zone 2025 in stadslogistiek

Delen

De afgelopen weken is de uitstootvrije zone 2025 in Amsterdam onder de aandacht gebracht door gestuurde ondernemersbrieven. Zoals aangekondigd in het Actieplan Schone Lucht (2019) wil de gemeente Amsterdam in 2025 zoveel mogelijk uitstootvrij verkeer in de stad. Binnen de Ring A10 wil de gemeente een uitstootvrije zone invoeren voor stadslogistiek.

Met de rijksoverheid en branchevertegenwoordigers zijn er in de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek  afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder deze zone ingevoerd kan worden. Onderdeel hiervan is een landelijke overgangsregeling voor bestel- en vrachtauto’s. De landelijke uitvoeringsagenda geeft de kaders om verdere afspraken te maken met het Amsterdamse bedrijfsleven. Volgend jaar worden er op landelijk niveau ook afspraken gemaakt over ontheffingen voor specifieke doelgroepen. Het invoeren van een uitstootvrije zone in 2025 kan en wil de stad niet alleen doen.

De landelijke overgangsregelingen zijn als volgt:

Overgangsregeling vrachtauto's

  • Nieuwe vrachtauto’s die vanaf 1 januari 2025 op kenteken worden gezet moeten uitstootvrij aan de uitlaat zijn voor toegang tot de uitstootvrije zone.
  • Alle vrachtauto’s moeten minimaal emissieklasse 6 hebben.
  • Bakwagens met emissieklasse 6 en op 1 januari 2025 niet ouder dan 5 jaar: toegang tot 1 januari 2030.
  • Trekker-opleggercombinaties met emissieklasse 6 en op 1 januari 2025 niet ouder dan 8 jaar: toegang tot 1 januari 2030.

Vanaf 1 januari 2030 zijn uitsluitend uitstootvrije vrachtauto’s toegestaan.

Overgangsregeling bestelauto's

  • Nieuwe bestelauto’s die vanaf 1 januari 2025 op kenteken worden gezet moeten uitstootvrij aan de uitlaat zijn voor toegang tot de uitstootvrije zone.
  • Bestelauto’s met emissieklasse 5: toegang tot 1 januari 2027.
  • Bestelauto’s met emissieklasse 6: toegang tot 1 januari 2028.

Vanaf 1 januari 2028 zijn uitsluitend uitstootvrije bestelauto’s toegestaan.

Meer weten?

Op www.amsterdam.nl/uitstootvrijezones lees je meer over wat het per voertuig betekent.

Heb je nog vragen stuur dan een e-mail naar info@logistiek020.nl