Minder zwaar verkeer in Amsterdam centrum door aanscherping van de 7,5t-zone

Delen

De aanscherping van Zone Zwaar Verkeer in 2021 heeft als doel het verminderen van de belasting op kwetsbare bruggen en kademuren. De belangrijkste aanscherpingen van het 7,5t-zonebeleid per 1 oktober 2021 zijn:
– Strengere voorwaarden voor het aanvragen van een ontheffing;
– Een verschuiving van de grens van 45 ton naar 30 ton als maximaal toelaatbaar voertuiggewicht;
– Voertuigen zwaarder dan 30 ton komen alleen bij hoge uitzondering en een vooraf getoetste route nog in aanmerking voor een (route)ontheffing;
– Het afschaffen van ontheffingsvrije vrachtroutes;
– Strengere handhaving.
Dat de aanscherping succesvol is, blijkt niet alleen uit de grote daling van het aantal vrachtwagens zwaarder dan 30 ton maar ook uit de daling van het totaal aantal vrachtwagens dat de zone inkomt.

Betere naleving

Het aantal voertuigen zwaarder dan 30 ton is de afgelopen twee jaar gedaald van 255 naar 101 voertuigen gemiddeld per werkdag. Dat is een daling van 60%. Het aantal voertuigen zwaarder dan 7,5 ton is gedaald van 1308 naar gemiddeld 1044 voertuigen per werkdag. Dit is een daling van 20%. De naleving is gestegen van 63% naar 93%. Dit betekent dat 93% van de voertuigen boven de 7,5 ton beschikt over de correcte ontheffing. Dit is een resultaat van informeren van de transportbranche die vroegtijdig  en nauw betrokken was bij de aanscherping van de regels alsook van een effectieve inzet
van cameratoezicht en gerichte inzet van BOA’s.

Gedragsregels

Uit de evaluatie blijkt dat transporteurs nog onvoldoende bewust zijn van het belang van de verschillende voorschriften bij hun ontheffing. Om de kwetsbare bruggen en kademuren tegen onnodige belasting te beschermen zijn in de ontheffing belangrijke gedragsregels opgenomen. Bijvoorbeeld het verbod om op een kade te laden of te lossen op minder dan drie meter van de waterkant, stilstaan op bruggen of minder dan vijf meter afstand houden van andere
zware voertuigen. De gemeente gaat hier nog meer op toezien met gerichte communicatie en strengere handhaving. Aan de kant van gemeente moet de doorlooptijd van de ontheffingsaanvraag verbeteren. Bij 29% van de aanvragen wordt deze namelijk niet gehaald. Ondanks de complexiteit aan regelgeving en de grote verscheidenheid aan belanghebbenden heeft de aanscherping van Zone Zwaar Verkeer geleid tot veel gewenste resultaten.