Maximum snelheid in stad naar 30 km/u

Delen

Eind 2023 wil de gemeente Amsterdam dat de maximum snelheid in de stad 30km/u wordt. Er zijn uitzonderingen, te vinden op een kaart. Op de vrije trambanen blijft de snelheid 50 km/u, ook als de rijbaan ernaast 30 km/u is.

Op veel plekken wordt de maximum snelheid dus aangepast. De verlaging van de snelheid zorgt voor een afname van ernstige verkeersongevallen en minder verkeerslawaai. Zo blijft de stad leefbaar.

Hoe de 30km/u wordt ingevoerd lees je in de beleidsnota 30km/u in de stad

Het komende jaar gaat de gemeente aan de slag met de voorbereidingen. Dat is lang, maar nodig. Amsterdammers en bezoekers van de stad moeten op tijd geïnformeerd worden. Op straat kunnen we dan bovendien de nodige aanpassingen doen.