Wallen weer bevoorraad over water

Delen

Kleine elektrische voertuigen brengen de rolcontainers vervolgens naar de horeca. Zo wordt het verkeer in de binnenstad teruggedrongen en de bruggen en kades ontzien van zware vrachtwagens. De grachten worden weer als vanouds gebruikt. De bevoorrading over water komt voort uit een samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, ZOEV City, groothandels Bidfood en Sligro en de BIZ’en op de Wallen.

Onderneming Zoev City vervoert de goederen van groothandels Bidfood en Sligro met een elektrisch vrachtschip. Op het Brederoplein komt de lading aan wal en wordt met behulp van kleine elektrische wagens uitgeleverd aan cafés en restaurants. Om dit mogelijk te maken is er een sluitbare opening gemaakt in het hekwerk en één laad- en losplek op het Brederoplein opgeheven.

Containers vol rolcontainers

Op dit moment vervoert de boot vijf dagen per week ongeveer 30 containers per dag, voor zo’n twintig horecazaken. Het gaat om rolcontainers die ook worden gebruikt bij de bevoorrading van supermarkten. De vrachtboot meert dagelijks rond 08.30 uur aan bij de Nieuwmarkt. De vracht wordt daarna met 2 kleine elektrische voertuigen afgeleverd bij de deelnemende ondernemers. Het bevoorraden duurt tot in de middag.

Historische laad- en loshaven

Bevoorrading over het water is op deze plek niet nieuw. De Geldersekade was tot in de twintigste eeuw belangrijk voor goederenvervoer over water. Tot 1938 stond hier de Gemeentelijke Vischhal. Door bevoorrading van horeca over water wordt de uitstoot in de binnenstad teruggedrongen en rijdt er minder (zwaar) verkeer over de bruggen en kades.

Ambitie

Met deze proef willen we onderzoeken of bevoorrading over water een haalbaar alternatief is. De proef loopt in ieder geval tot februari 2023. Tijdens deze periode evalueren we de resultaten. Bij succes hebben de samenwerkende partijen de ambitie om het bevoorraden per boot structureel te maken en uit te breiden naar meer horeca in de binnenstad.