Mythes over pakketbezorging ontkracht

Delen

Grinwis wil mensen bewegen weer meer bij lokale winkels te kopen in plaats van bij grote internationale platforms. Dat is goed voor de omzet en levendigheid van winkelstraten. Maar er is nog meer winst te behalen want thuisbezorging stoot meer CO2 uit, volgens Grinwis. En ‘al die busjes’ in woonwijken leveren, volgens hem, onveilige en irritante verkeerssituaties op.

Mythes ontkracht

Uit onderzoek van TNO blijkt echter dat een groot deel van die mythes rondom pakketbezorging niet waar zijn. In het artikel de 5 mythes over de thuislevereconomie wordt wel gesteld dat vooral in de drukke binnensteden de ongewenste neveneffecten van de bezorgeconomie voelbaar zijn. Terwijl daar het alternatief, je product kopen bij een winkel, vaak het grootst is. Ook zijn daar meer mogelijkheden van pakketpunten op loop- of fietsafstand en zijn er kansen voor bezorging per cargobike of licht elektrisch vrachtvoertuig. Dan hoeven ‘al die busjes’ de drukke stedelijke woonwijken niet meer in.

Klachten van bewoners

In Amsterdam komen regelmatig klachten van bewoners over die bezorgbusjes. En er komen ongelukken voor waar bezorgbusjes bij betrokken zijn. De bezorgdiensten werken hard om pakketten zo efficiënt en veilig mogelijk met zo min mogelijk uitstoot te bezorgen. Via Logistiek 020 zijn we in gesprek om, in de wijken waar de ervaren ‘busjesoverlast’ het hoogst is, met (lokale) oplossingen te komen die de overlast wegnemen.

Onderzoeken beschikbaar

In opdracht van de gemeente Amsterdam werken studenten(teams) van de HvA toe naar een pilotvoorstel voor onbezorgde pakketbezorging in een wijk waar de pakketlast het grootst is. De eerste resultaten zijn klaar. Je kunt deze inzien, stuur hiervoor een mail naar info@logistiek020.nl. Het eerste rapport is een inventarisatie van de mogelijke oplossingsrichtingen van ‘bestelbusvrije’ bezorging. Het tweede rapport is een analyse van alle wijken van Amsterdam. Die zijn gegroepeerd naar welke (in theorie) het meest overlast zullen ervaren. Daarvan is een top 10 gemaakt.