Veel subsidie aangevraagd voor uitstootvrije bedrijfsvoertuigen

Delen

Sinds 2019 heeft Amsterdam 133 aanvragen voor subsidie voor uitstootvrije bedrijfswagens toegekend. De gemeente verleende maximaal 40.000 beschikbaar per aangeschafte uitstootvrije bedrijfswagen. De subsidieregeling is dus een groot succes. Het plafond is nu bereikt. Er is nog wel subsidie beschikbaar voor taxi’s, taxibussen en vrachtwagens. 

Stimuleren

Amsterdam stimuleert elektrisch rijden met subsidies voor onder andere zakelijk vervoer. De gemeente wil verduurzaming in de stad versnellen. Subsidies verlagen de aanschafprijs van elektrische auto’s voor zakelijk rijders. En de gemeente stimuleert zo de markt en innovatie. Hierdoor verbetert ook de prijsstelling. De verleende aanvragen voor de subsidie dragen bij aan een zoveel mogelijke uitstootvrije stad in 2025 en de doelstellingen uit het Actieplan Schone Lucht

Nieuwe subsidie voor e-trucks

In mei 2022 komt de landelijke subsidieregeling Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET) beschikbaar. Deze subsidie loopt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Meer informatie: Website RVO 

Meer informatie:  
Subsidieregeling duurzame Amsterdamse vervoersmiddelen