Maximumsnelheid op veel plekken naar 30 kilometer per uur

Delen

Het verkeer wordt zo veiliger en stiller. Komend jaar bereiden we de invoering van de nieuwe maximumsnelheid voor. De gemeenteraad beslist in januari over het plan.
Veel Amsterdammers voelen zich onveilig in het verkeer. Ook vallen er nog te veel slachtoffers en gewonden. Door de maximumsnelheid te verlagen, maken we de stad in één keer een stuk veiliger en leefbaarder.

Mening Amsterdammers

Uit stadsgesprekken blijkt dat 67 procent van de Amsterdammers het verkeer in de buurt (zeer) onveilig vindt. En 83 procent vindt dat te hard rijden zorgt voor onveilig verkeer.

Cijfers en procenten

Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers is ongeveer 20 per jaar, en het aantal gewonden meer dan 800. Met een lagere maximumsnelheid neemt het aantal ongelukken af met 20 tot 30 procent. Ook zijn de gevolgen van ongelukken dan minder ernstig. Cijfers laten zien dat de remweg met de helft afneemt als je van een snelheid van 50 kilometer per uur gaat naar 30 kilometer per uur.

Wat gaan we doen?

We gaan op 270 kilometer weg de snelheid veranderen. Het komende jaar zijn we druk met de voorbereidingen. Dit doen we met aanpassingen aan stoplichten, borden en lijnen. De wegen die 50 kilometer per uur blijven, krijgen extra lijnen. Met een grote campagne en aandacht voor snelheid op scholen, bereiden we Amsterdam voor.

Waarschuwen, afremmen en handhaven

We gaan automobilisten natuurlijk waarschuwen, maar ook helpen om zich aan de snelheid te houden. We zetten nieuwe technieken in om de snelheid aan te passen. Denk hierbij aan auto’s die waarschuwen als je te hard rijdt. Ook gaan we handhaven. We zijn hierover in gesprek met het Openbaar Ministerie.

Openbaar vervoer

Waar bussen en trams op een aparte baan rijden, mogen zij straks nog steeds 50 rijden. Op sommige plekken maken we er aparte banen bij. Maar in veel straten is daar geen ruimte voor. Daar gaat het openbaar vervoer ook 30 rijden. We onderzoeken samen met GVB en de Vervoerregio hoe we de gevolgen voor het openbaar vervoer kunnen beperken.

Meer weten

Meer informatie over dit onderwerp leest u op amsterdam.nl/30km.