Vanaf 1 oktober nieuwe regels voor zwaar verkeer

Delen

De bruggen en kademuren in Amsterdam zijn aan het einde van hun levensduur en verkeren in slechte staat. Om overbelasting tegen te gaan en schade te beperken gelden er per 1 oktober 2021 aangescherpte regels voor zware voertuigen in de binnenstad. Deze regels gelden binnen de hele S-100. De aanpak van zwaar verkeer is onderdeel van een bredere logistieke strategie.

Aanvraag ontheffing

Sinds 1 september 2021 is het mogelijk om via amsterdam.nl een aanvraag te doen voor een ontheffing Zone zwaar verkeer. Deze ontheffingen vervangen de huidige ontheffing 7,5 ton en 45 ton.