Strengere regels voor zwaar verkeer

Delen

Zwaar verkeer is vanaf het najaar niet meer welkom in de Amsterdamse binnenstad. De gemeente scherpt de regels flink aan, waardoor vrachtwagens zwaarder dan 30 ton vanaf 1 oktober geen ontheffing meer kunnen krijgen om door de zone Centrumring te rijden. De maatregel is nodig om de zwakke bruggen en kademuren in de stad te beschermen.
In de Nederlandse hoofdstad golden al regels voor zwaar verkeer, maar deze zijn dus aangescherpt. Bovendien zullen zware vrachtwagens op zoek moeten naar alternatieve routes. Er vervalt namelijk een aantal routes in het centrum die vrachtwagens zonder ontheffing nu nog kunnen nemen. Uitzonde­ringen gelden voor het vervoer van ‘ondeelbare’ lading of als het gaat om ‘bijzondere voertuigen’.

Staat bruggen en kademuren

“We zijn ons bewust dat we met deze maatregelen veel vragen van de logistieke sector, maar gelukkig zit de branche constructief met de gemeente aan tafel”, zegt wethouder Egbert de Vries van Verkeer en Vervoer tegen ANP. “Dat is van belang want deze aanscherping is bittere noodzaak vanwege de staat van onze bruggen en kademuren. De schade die veroorzaakt wordt door voertuigen uit de zwaarste categorie is vele malen groter dan door vrachtvervoer tot 30 ton. Met dit nieuwe beleid voorkomen we zoveel mogelijk nieuwe schade.”

Voertuigen zwaarder dan 7,5 ton hebben nu sowieso al een ontheffing nodig om in de zone te komen. Die zone is nu dus uitgebreid. Wel vond de gemeente het belangrijk dat de nieuwe maatregel uitvoerbaar én te handhaven is. Om die reden is vooraf al samengewerkt met de vertegenwoordigers van verschillende logistieke partijen. Omdat zij niet meer in elk gebied kunnen komen, verwacht Amsterdam meer aanvragen voor ontheffingen.
De stad wil het proces om een ontheffing aan te vragen verbeteren, waardoor aanvragers sneller uitsluitsel krijgen. Verder worden weegmatten getest, waarmee ze ter plekke het gewicht van een vrachtwagen kunnen wegen. Ook kijkt de gemeente of we camera’s met kentekenherkenning bij de S100 kunnen gebruiken.