Doorgaande routes voor auto’s worden niet zomaar afgesloten

Delen

Plannen van de gemeente Amsterdam om op meerdere plekken in de stad het doorgaand verkeer af te sluiten gaan om voorstellen in een onderzoeksfase. Zodra het concrete voorstellen worden, gaat de gemeente in gesprek met het bedrijfsleven.

Half maart publiceerde het Parool een interview met de Amsterdamse wethouder  Melanie van der Horst. Daarin geeft zij aan meer ruimte aan het openbaar vervoer en de fiets te willen geven en minder aan het autoverkeer. Dit wil ze doen door sommige doorgaande autoroutes af te sluiten. Ondernemers zien de bui al hangen: “De mensen moeten toch hun boodschappen doen en de spullen op de markt breng je niet even met de tram”, reageert Guido Frankfurther, woordvoerder Bereikbaarheid en Logistiek van het Midden- en Kleinbedrijf in Amsterdam (MKB).

Verbeteren leefbaarheid

Waar gaat het om? Aanleiding is de invoering van 30 km per uur eind dit jaar op een groot aantal wegen in Amsterdam. Hiermee verbetert de leefbaarheid en de verkeersveiligheid. In opdracht van de gemeente en de Vervoerregio Amsterdam heeft een onderzoeksbureau gekeken welke gevolgen dit heeft voor het openbaar vervoer in de stad. In deze studie zijn onder meer voorstellen gedaan om op een aantal plekken in de stad doorgaande routes af te sluiten voor autoverkeer om daarmee de doorstroming van het openbaar vervoer te verbeteren.

In gesprek 

De Amsterdamse logistieke expert Walther Ploos van Amstel reageert op de plannen op AT5: “Het autogebruik in de stad groeit nog steeds, dus dat er iets moet gebeuren met het gebruik van auto’s is duidelijk. We willen allemaal een aantrekkelijke stad. Maar die stad moet wel bevoorraad kunnen worden.” De wethouder geeft op de site van de Amsterdamse stadszender aan de komende tijd haar oor te luister te leggen: “Als we ervoor zorgen dat je met het openbaar vervoer en de fiets sneller op je bestemming bent, dan zullen meer mensen daarvoor kiezen. Daardoor is er ook meer ruimte voor de mensen en ondernemers die echt afhankelijk zijn van hun auto. Zo kunnen we de stad bereikbaar en leefbaar houden. Hierover ga ik de komende tijd met de stad in gesprek.” 

Concreet 

Op dit moment liggen de voorstellen van het onderzoeksbureau bij de stadsdelen. Aan de hand van hun advies en een uitvoeringstoets bepaalt het stadsbestuur of en wanneer welke voorstellen verder worden uitgewerkt tot een concreet projectvoorstel. Voor elk voorstel waarmee verder wordt gegaan, zal participatie worden opgezet. Op dat moment is er ruimte voor stakeholders om hun perspectieven mee te geven, aldus de gemeente Amsterdam.