Milieuzone Amsterdam strenger voor vrachtauto's en autobussen

Delen

De milieuzone in Amsterdam wordt vanaf 1 januari strenger. De regels voor dieselvrachtauto’s en autobussen op diesel worden aangescherpt. De voertuigen moeten minimaal de schoonste emissieklasse 6 hebben om de milieuzone in te mogen. De milieuzone geldt voor het gebied binnen de Ring A10, op de Ring rijden mag wel.

 

Stadsverkeer is 1 van de grootste vervuilers in Amsterdam. Daarom zijn er milieuzones. Zo worden de meest vervuilende (diesel)voertuigen uit delen van de stad geweerd. Amsterdam heeft een milieuzone voor bestelauto’s, vrachtauto’s, autobussen, taxi’s, brom- en snorfietsen en voor personenauto’s. Momenteel is de milieuzone nog toegankelijk voor vrachtauto’s en bussen op diesel met emissieklasse 4. Dit wordt in 2022 minimaal emissieklasse 6.

Waarschuwingsperiode tot april

Alle eigenaren van vrachtauto's en autobussen met emissieklasse 4 of 5 hebben een informatiebrief van de RDW gekregen. Er zijn meer gemeenten in Nederland met een milieuzone voor deze voertuigcategorieën. Daar gelden vanaf januari 2022 ook strengere regels. Tot april gaat de gemeente Amsterdam alleen waarschuwen. Bestuurders van een vrachtauto of autobus krijgen in die periode een waarschuwingsbrief als ze de milieuzone in rijden terwijl dat niet mag. Vanaf 1 april worden wel bekeuringen uitgeschreven. Overtreders in een vrachtwagen kunnen rekenen op een boete van 250 euro en van een autobus op 100 euro (prijspeil 2021).

Ontheffingsmogelijkheden

Eigenaren van vrachtauto's en autobussen op diesel kunnen in uitzonderlijke gevallen een ontheffing aanvragen. Een dagontheffing bijvoorbeeld kan maximaal twaalf keer per jaar aangevraagd worden voor voertuigen met emissieklasse 5. Wie een nieuwe emissieklasse 6 truck of autobus bestelt, heeft tijdens de levertijd recht op een ontheffing. Wie een langdurige ontheffing van bijvoorbeeld een jaar wil moet de noodzaak daarvan aan kunnen tonen én aannemelijk maken waarom het financieel onmogelijk is een schoner voertuig te kopen.

Uitstootvrije zone 2025

Vanaf 2025 worden de regels nog strenger. In 2025 krijgt Amsterdam binnen de Ring A10 een uitstootvrije zone. Dit geldt voor vrachtauto's, bedrijfsauto's, taxi’s en autobussen. Met de rijksoverheid en branchevertegenwoordigers zijn er in de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder deze zone in 30 à 40 gemeenten ingevoerd kan worden, zoals een aantal overgangsregelingen.

Wil jij als ondernemer een kentekencheck doen? Een ontheffing aanvragen? Of ben je op zoek naar meer informatie over de milieuzone? Check dan www.amsterdam.nl/milieuzone