Gas op elektrisch

Delen

Onderzoek naar inzet van zero-emissie vervoer

Daarom startte de hogescholen van Amsterdam (HvA), Arnhem en Nijmegen (HAN) een tweejarig onderzoeksproject naar de inzet van zero-emissie vervoer voor servicelogistiek.

Ambitie: Uitstootvrije stadslogistiek

Nu steeds meer steden streven naar ‘uitstootvrije stadslogistiek in 2025’ is het tijd voor duurzame alternatieven voor servicebedrijven om klanten te bereiken. In dit onderzoek ‘Gas op elektrisch’ participeerden twintig partners uit de praktijk, waaronder servicebedrijven. Hoewel deze bedrijven steeds vaker bezig zijn met duurzame technieken, zoals de installatie van zonnepanelen en laadpalen, is hun eigen wagenpark vaak nog niet duurzaam.

Resultaat en opbrengst

Het onderzoeksproject verbond mkb-bedrijven met elkaar en met servicebedrijven om gezamenlijk en multidisciplinair kennis te ontwikkelen over de inzet van zero-emissie (ZE) vervoer in servicelogistiek. Het project liep twee jaar, van maart 2019 tot maart 2021. Het resultaat is een aanpak met concepten en interventies om inzet van ZE-vervoer in servicelogistiek te stimuleren.

Onderzoeksteam Gas op elektrisch

Het onderzoeksprogramma Urban Technology van de Hogeschool van Amsterdam was penvoerder van het project. Samen met HAN Automotive Research vormde zij het onderzoeksteam. Daarnaast waren er 20 partijen uit de publieke en private sector die aan het project deelnamen door het genereren, toepassen en verspreiden van kennis. Betrokken lectoren waren Walther Ploos van Amstel (HvA City Logistiek), Robert van den Hoed (HvA Energie & Innovatie) en Frans Tillema (HAN Intelligente Mobiliteit)

RAAK MKB-subsidie

Voor dit onderzoek kreeg de HvA een RAAK Mkb-subsidie van Regieorgaan SIA, onderdeel van wetenschapsfinancier NWO. Met deze subsidie bevordert SIA kennisuitwisseling tussen hogescholen en MKB-bedrijven, met als doel het innovatief vermogen van deze bedrijven te vergroten.

Knelpunten zero-emissie vervoer

ZE-vervoer is al mogelijk, maar wordt nog niet op grote schaal toegepast. Het project bracht de huidige situatie en de knelpunten in kaart. Servicemonteurs gaven bijvoorbeeld aan dat de actieradius van ZE-vervoer nog niet voldoende was. Het project combineerde kennis van logistieke processen, energievoorziening en het gedrag van medewerkers bij de adoptie van innovatie.

Bekijk de eindpublicatie

Na twee jaar onderzoek verscheen in maart de eindpublicatie van het Gas op elektrisch project. Op 17 maart 2021 deelden de projectpartners hun kennis en ervaringen vanuit een livestream-studio. Bekijk de Livestream: