Amsterdam start pilot 'schoon vervoer over land'

Delen

De gemeente Amsterdam streeft naar een uitstootvrije bouwsector in 2030. De gemeente jaagt innovaties op het gebied van klimaatneutraal bouwen, duurzame energie en schone lucht aan en is steeds op zoek naar mogelijkheden om de openbare ruimte in de stad toekomstbestendig en duurzaam in te richten. Dit wil de gemeente doen door onder andere het transport en materieel te verduurzamen. De transitie naar een uitstootvrije bouwplaats is uitdagend. Daarom starten de gemeente Amsterdam en de Groene Koers een nieuwe pilot ‘Stimuleren en faciliteren van schoon vervoer over land’ op maandag 20 september 2021.

Pilot schoon vervoer over land

Samen met de Groene Koers organiseert gemeente Amsterdam een pilot met aannemers binnen de SOK (Samenwerkingsovereenkomst) ‘Verhardingen, de markt en aanverwante partijen. De pilot bestaat uit een kick-off bijeenkomst en drie pilotdagen waarbij het gesprek gevoerd wordt over wat er nodig is om transport en groot materieel op de bouwplaats op korte termijn te verduurzamen. Het is van belang om samen te onderzoeken wat nodig is om binnen Amsterdam deze stap te kunnen zetten.

Uitdaging

De gemeente Amsterdam en de Groene Koers hebben deze nieuwe pilot ontwikkeld naar aanleiding van diverse gesprekken over de inzet van duurzaam en groot transport en materieel met aannemers binnen de SOK (Samenwerkingsovereenkomst) ‘Verhardingen’. Met deze pilot kunnen zij direct bijdragen aan kennisontwikkeling ten behoeve van de uitstootvrije bouwplaats. De gemeente vindt het belangrijk om samen met partners te onderzoeken welke kansen en knelpunten er zijn. En wat zij kan doen om marktpartijen te stimuleren en te helpen. Wat zijn belangrijke componenten om samen te werken aan de transitie naar de uitstootvrije bouwplaats in 2030?

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat van de pilot is om concrete oplossingen te vinden om de transitie naar duurzaam transport en groot materieel te versnellen. Het streven van de initiatiefnemers is om integrale samenwerkingen tussen markt, innovators, leveranciers, kennisinstellingen en beleidsmakers te organiseren en te stimuleren. Alleen samen kunnen we een uitstootvrije bouwplaats in 2030 realiseren waarbij klimaatneutraal bouwen, duurzame energie en schone lucht centraal staan.