Amsterdam zet in op meer verkeers­veiligheid

 

Ieder verkeersslachtoffer is er één teveel en het veiligheidsgevoel op straat moet beter. Zo bereiden we voor om de snelheid in de stad zoveel mogelijk naar 30 km/u terug te brengen. Daarnaast is Amsterdam bezig met de voorbereiding van een nieuw Meerjarenplan Verkeersveiligheid.

We verkennen samen met het bedrijfsleven de juridische en technische mogelijkheden om de verkeersveiligheid van logistieke voertuigen in de stad te bevorderen. Ook verkennen we ‘direct vision’ en snelheidssystemen en passen we wegen en verkeerslichten aan om dode hoek ongevallen te voorkomen. Ten slotte is bezorg- en rijgedrag van groot belang om verkeersveilige stad te waarborgen. 

Deze ontwikkelingen vragen om duidelijke keuzes op het gebied van verkeersveiligheid. Met het Meerjarenplan Verkeersveiligheid zet Amsterdam stevig in op het nog veiliger maken van de Amsterdamse straten, stoepen en fietspaden. We richten ons vooral op preventie van ongevallen bij kwetsbare groepen, gedragsverandering in het verkeer en ruimtelijke maatregelen die het verkeer veiliger maken. Jaarlijks verschijnt de monitor Verkeersveiligheid met daarin de resultaten van onze aanpak.

In het Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2016-2021 staan alle maatregelen die de gemeente Amsterdam treft voor veiliger verkeer in de stad.

GENERAL INQUIRIES
borgholm@qodeinteractive.com

SOCIAL MEDIA