Samen houden we onze drukke stad bereikbaar

Slimmer

Het verbeteren van de bereikbaarheid van de stad

We verminderen het aantal vervoersbewegingen en we zorgen ervoor dat het vervoer dat toch nodig is, schoon is. Dit doen we met slimme oplossingen. Zoals een hub aan de rand van de stad waar goederen gebundeld in volle emissievrije voertuigen de stad in gaan. Of door de inzet van vrachtfietsen of lichte elektrische vrachtvoertuigen die zich makkelijker door de stad kunnen bewegen.

De openbare- en verkeersruimte in Amsterdam is schaars, en door de grote (woning)bouwopgave zal deze nog schaarser worden. Daarnaast wordt vanuit de Agenda Autoluw gewerkt aan een een andere verdeling van de schaarse ruimte, met meer leefruimte en schonere lucht. Er liggen kansen voor efficiëntere logistiek door de inzet van logistieke hubs en voor gebruik maken van andere modaliteiten zoals vervoer over water. 

GENERAL INQUIRIES
borgholm@qodeinteractive.com

SOCIAL MEDIA