HubKlup – Stichting HubKlup

Emissievrije levering in duingebied en binnenstad

STICHTING HUBKLUP streeft naar emissievrije levering van versproducten aan de Haagse horeca in 2025, verlaging van de logistieke kosten en minder verkeer in het duingebied en de binnenstad. Samen met lokale leveranciers en horecabedrijven werkt zij aan gebundelde leveringen met elektrisch vervoer aan diverse strandpaviljoens en horecazaken in de Haagse binnenstad. Met een pilot in 2021 zorgde zij voor 60 tot 70% minder vervoersbewegingen naar het strand.

CHALLENGE: HubKlup wil haar Haagse aanpak ook uitrollen in Amsterdam door de ritten van (vers)leveranciers buiten het centrum te verzamelen en gecombineerd af te leveren in de binnenstad. Zij zet hiermee in op minder vervoersbewegingen, CO2-uitstoot en logistieke kosten, meer verkeersveiligheid en een betere klantbeleving.