Bidfood

Stadsdistributie over het water met horecagroothandel Bidfood

Horecagroothandel Bidfood organiseerde in samenwerking met het Pulitzer Hotel Amsterdam en Zoev City een pilot voor distributie over water. Met een geheel elektrisch aangedreven schip zijn ongekoelde voedingsmiddelen vanaf het distributiecentrum op de Jan van Galenstraat naar het Pulitzer Hotel in de binnenstad gevaren. Zowel Bidfood als het Pulitzer zijn bezig om hun bedrijfsvoering te verduurzamen, waaronder de distributie in de drukke binnenstad van Amsterdam.

Zoev City, de naam staat voor Zorgeloze Oplossingen Elektrisch Vervoer in de stad, voerde dit transport uit met een speciaal ontwikkeld schip met elektrische laadkraan. Moeiteloos werden de voedingsmiddelen vanaf de kade bij het distributiecentrum in het schip geladen. Opvallend was hoe weinig vervoersbewegingen er op de gracht waren, van enig oponthoud was geen sprake.
Waar andere distributievormen problemen ondervinden tijdens het laden en lossen, tevens zijn deze in veel gevallen vervuilend en schadelijk voor de binnenstad, wordt door Zoev City een zorgeloos en schoon alternatief geboden.
Aangekomen bij het Pulitzer Hotel werd de lading voor de deur gelost en de retourvracht ingeladen. Al snel ontstonden er ideeën om de volgende keer ook andersoortige goederen mee te nemen.
Met deze pilot heeft Zoev City aan kunnen tonen dat elektrisch vervoer over water een belangrijke bijdrage kan leveren aan de oplossing van milieuproblemen in de binnenstad, geen schade maakt aan de kademuren en een efficiënte logistiek biedt voor stadsdistributie.