Regionaal

Binnen het Klimaatakkoord is afgesproken een Uitvoeringsagenda voor Stadslogistiek op te stellen. Deze agenda heeft twee doelen: het ontwikkelen van een landelijk gezamenlijk actieplan en het maken van afspraken over uniforme uitgangspunten.

Een van de centrale actiepunten betreft de realisatie van de zogenoemde zero- emissiezones voor stadslogistiek vanaf 2025.  In 2020 is vastgesteld hoe de invoering plaatsvind, waarbij gestreefd is naar een efficiënte en effectieve uitvoering, zowel voor de overheid als voor de logistieke sector. Met uniforme landelijke uitgangspunten moet een lappendeken aan regels voorkomen worden.

De Uitvoeringsagenda Stadslogistiek is een gezamenlijk product van gemeenten (VNG, GNMI, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Tilburg), de sector (TLN, evofenedex, RAI Vereniging, BOVAG), Stichting Natuur & Milieu en het ministerie van IenW.

GENERAL INQUIRIES
borgholm@qodeinteractive.com

SOCIAL MEDIA