Over Logistiek 020

Logistiek is de bloedsomloop van de stad. Zonder logistiek wordt er niet gebouwd, worden winkels en horeca niet bevoorraad, worden er geen pakketjes bezorgd en kan afval de stad niet uit.

Tegelijkertijd zet de logistiek, in haar huidige vorm, de bereikbaarheid en de leefbaarheid van Amsterdam flink onder druk. We staan voor de opgave om logistiek veiliger (naar ‘nul slachtoffers’), lichter (geen zwaar verkeer op kades en bruggen), schoner (naar zero-emissie in 2030) en slimmer (bundeling aan de rand van de stad) te maken. Het logistieke systeem in de stad staat daar­mee voor een stevige transitie.

Samenwerking

Deze transitie vraagt om een nóg betere samenwerking tussen logistieke partijen onderling én met de gemeente. En daarom is Logistiek020 gestart. Waarmee Amsterdam een samenhangend, consistent overzicht van de logistieke transformatie biedt.

Kleine en grote veranderingen die door samenwerking tot stand komen en die allemaal bijdragen aan de transitie naar een gezond, aantrekkelijk en toekomstbestendig Amsterdam. Vanuit Logistiek020 gaan we de komende jaren gezamenlijk aan de slag, bijvoorbeeld met stadshubs of vervoer over water. Maar ook met het vervangen van vervuilende vrachtauto’s voor elektrische vrachtauto’s, of van de bestelbus naar de cargobike.

Goederenvervoer in en rond Amsterdam

Wil je meer weten over goederenvervoer in en rondom Amsterdam? Zoals informatie over vrachtroutes (milieuzones en routes gevaarlijke stoffen), het aanvragen van ontheffingen (zoals eenmalig een weg afsluiten, objecten plaatsen en nieuwe ontheffingsregels) laden en lossen (laad-en lostijden per stadsdeel en dagranddistributie) en elektrisch vervoer (subsidieregelingen en uitstootvrij goederenvervoer in de stad)? Als deze informatie vind je door onderstaande button te klikken!

Amsterdam Logistics Board

De Amsterdam Logistics Board heeft als doel de ontwikkelingen, uitdagingen en vraagstukken van de logistiek in de Metropoolregio Amsterdam over het voetlicht te brengen. Amsterdam Logistics - het communicatieplatform van de Amsterdam Logistics Board – verenigt kleine ondernemers, grote bedrijven, vertegenwoordigers van overheden, brancheorganisaties en kennis- en onderzoeksinstellingen, waarbij zes thema’s centraal staan: arbeidsmarkt & onderwijs, circulaire economie, city logistics, e-commerce, innovatie & technologie en ontwikkelingen mainports.

Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek MRA

Partijen die zich hebben aangesloten bij de Green Deal ZES MRA willen bijdragen aan een slimme, groene en gezonde regio: ze delen hun logistieke data, stappen over naar zero-emissie voertuigen en werken aan een schone leefomgeving. GDZES MRA is een initiatief van de Amsterdam Economic Board, waarbij inmiddels meer dan 60 partijen zijn aangesloten.

GENERAL INQUIRIES
borgholm@qodeinteractive.com

SOCIAL MEDIA