Het verlagen van de belasting van kades en bruggen

Amsterdam is onlosmakelijk verbonden met het water. De grachten, de vaarten, de Amstel en het IJ zijn haar levensaders. De vele bruggen en kademuren ertussen verbinden de wijken en buurten met elkaar, en geven de stad karakter. Maar honderden bruggen en tientallen kilometers kademuur zijn aan het eind van hun levensduur en in slechte staat. Om de stad veilig, bereikbaar en leefbaar te houden, is er dringend actie nodig.

Daarom onderzoeken, bewaken en vernieuwen we op grote schaal bruggen en kademuren. Waar nodig nemen we veiligheidsmaatregelen om ze in gebruik te houden. Ook werken we aan maatregelen om de voortdurende overbelasting van de bruggen en kades terug te dringen.

Om onze bruggen en kademuren beter te beschermen worden de regels voor zwaar verkeer flink aangescherpt. De nieuwe regels gaan in per 1 oktober 2021.

De gemeente is verantwoordelijk voor in totaal 1800 bruggen en 600 kilometer kade. Zo’n 850 verkeersbruggen en 200 kilometer kademuur pakken we met voorrang aan. Een flink deel hiervan ligt in de historische binnenstad.

Daarom onderzoeken, bewaken en vernieuwen we op grote schaal bruggen en kademuren. Waar nodig nemen we veiligheidsmaatregelen om ze in gebruik te houden. Ook werken we aan maatregelen om de voortdurende overbelasting van de bruggen en kades terug te dringen.

GENERAL INQUIRIES
borgholm@qodeinteractive.com

SOCIAL MEDIA