De Hallen bevoorraden over water, kan dat?

Opstoppingen, stank, geluidsoverlast, luchtvervuiling en verkeersonveiligheid. De bevoorrading van ontmoetingsplek De Hallen in Amsterdam West zorgt voor hoofdbrekers. Tim van Nieuwkerk keek in zijn afstudeeronderzoek of vervoer over water een oplossing kan bieden.

De vroegere tramremise De Hallen werd vanaf 2013 omgebouwd tot ontmoetingsplek voor horeca, bedrijven en cultuur. Naast de foodhallen met meer dan twintig stands, zijn er restaurants en een hotel. Iedere week komen er ruim 120 leveranciers langs, met zo’n 200 bestellingen. Dit mag alleen tussen 08:00 en 12:00 uur.  

Moeilijke situatie

Al die leveringen in beperkte tijd zorgen voor flinke hinder rond het Bellamyplein. Terwijl De Hallen juist een positieve bijdrage aan de buurt wil geven. Dat er veel werkzaamheden staan gepland op de aanvoerroutes, maakt de situatie nog moeilijker. Evenals de duurzaamheidseisen die de gemeente stelt. Vanaf 2025 mogen bijvoorbeeld alleen nog uitstootvrije bestel- en vrachtauto’s binnen Amsterdam rijden.

 

Voorwaarden

‘Transport over water kan een oplossing bieden’, zegt stagiair Tim, ‘bundeling van leveringen is daarin een eerste belangrijke stap. Vanaf deze zomer gaat leverancier Bidfood een proef doen om leveringen te bundelen. Het helpt ook als er een dwingende noodzaak is, zoals bijvoorbeeld voor de bouw. Daar is het transport over water toegenomen omdat er minder zwaar verkeer over de weg mag. Tenslotte is goede communicatie met de ondernemers in De Hallen heel belangrijk om draagvlak te krijgen’.

Duwboot

Tim rekende uit dat er iedere dag gemiddeld 36 rolcontainers vervoerd moeten worden als alle horecaondernemers in De Hallen meedoen. In Amsterdam zijn vijf bedrijven actief in transport over water met horecaleveringen. De conclusie van Tim is dat belevering van De Hallen het beste kan met een duwboot-duwbak combinatie. De duwbak blijft een (deel van de) dag aan de kade liggen. De horecaondernemers hebben dan ruim de tijd om rolcontainers te halen en brengen. De duwboot kan ondertussen ergens anders worden ingezet. Zo blijven de kosten laag.

Toetsen

Uitbreiding van het aantal laad-loslocaties voor transport over water is een belangrijke doelstelling voor de gemeente. het programma Varen beoordeelt wat hiervoor geschikte locaties zijn. Ze kijken naar de mogelijkheid om af te meren en de toegestane afmeertijd. Daarnaast is de maximaal toegestane omvang van een vaartuig op de route naar de Hallen, belangrijk. Bovendien kunnen werkzaamheden aan de Oranje Loper de komende jaren leiden tot stremmingen op het water. 

Onderzoek

Tim studeert Logistics Management aan de Hogeschool van Amsterdam. Voor dit afstudeeronderzoek heeft hij logistieke vakmensen, horecaondernemers en leveranciers geïnterviewd en literatuuronderzoek gedaan; vanaf februari tot en met juni 2022. Jupijn Haffmans van het programma Logistiek van de gemeente Amsterdam, was zijn begeleider: ‘Ons team werkt graag met stagiairs omdat zij fris en met actuele kennis naar problemen kijken. Logistiek is een complexe puzzel. Dan helpt het als je nieuwe perspectieven binnenhaalt’.

Meer informatie

Wil je meer weten? Het onderzoek van Tim lezen? Contact met het programma Logistiek van de gemeente? Stuur dan een mail naar info@logistiek020.nl.  

Laat een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

GENERAL INQUIRIES
borgholm@qodeinteractive.com

SOCIAL MEDIA